Boomverzorger

Als boomverzorgers is het onze taak om (letterlijk) zorg te dragen voor de bomen. Het is ons doel om een kwalitatieve dienst aan de klant te bieden, rekening houdend met de noden voor een gezonde boom en een divers ecosysteem.

Onze diensten

Planten: Overweegt u een boom te planten op uw domein? Dan is het misschien een goed idee om een boomverzorger om advies te vragen m.b.t. zowel de wettelijke noden als de beperkende omgevingsfactoren.
Voel u vrij ons hiervoor te contacteren. Indien gewenst bestellen en planten wij de boom voor u.

Visual tree assessment: De VTA-methode is een internationale techniek, toegepast door boomverzorgers, om na te gaan of een boom gezond is. Potentieel gevaarlijke elementen worden geanalyseerd, defecten worden vastgelegd en gemeten, en kans op falen wordt bepaald. VTA helpt het onderscheid maken tussen bomen waarvan men denkt dat ze gevaarlijk zouden zijn, en bomen die echt een gevaar vormen.

Mulching: Door houtsnippers rond de boom te verspreiden (onder de kruin) wordt de samenstelling van de bodem op termijn verbeterd. De wortels krijgen zo uiteindelijk meer voeding en zuurstof.

Kroonverankering: Deze methode wordt gebruikt om schade te voorkomen indien bv een verzwakte gesteltak (hoofdtak) zou uitscheuren. Dit wordt gedaan m.b.v. specifieke touwen, of in uitzonderlijke gevallen met staalkabel. Kroonverankering wordt steeds voorafgegaan door een inspectie (VTA) van de boom.

Bomen afschermen: Moet uw boom om bepaalde redenen afgeschermd worden van bv dieren of kinderen? Wij zorgen voor de gepaste oplossing!

Dode takken verwijderen: Om veiligheidsredenen kan het nodig zijn alle dode takken uit uw boom te laten verwijderen. Dit kan ook gemakkelijk gedaan worden tijdens het snoeien.

Snoeien: Indien gewenst is het mogelijk om de omvang van uw boom licht te verminderen. Bomen toppen, daarentegen, wordt (bijna) nooit gedaan. Hiermee brengt u de boom enkel schade toe en verhoogt de kans op gevaarlijke situaties in de toekomst.

Vellen: Dit is een laatste optie, wanneer de boom een gevaar vormt voor z’n omgeving. Bomen vellen in een stedelijke context wordt meestal gedaan door ze op een gecontroleerde manier te ‘demonteren’. Er wordt dan gebruik gemaakt van specifieke touw- en afvangtechnieken om de kleinere delen te laten zakken.

Stronk frezen: Op het moment dat er niets van uw boom over blijft dan de stronk, wenst u deze misschien ook te laten verwijderen. Het is mogelijk om de stronk met een frees weg te werken.

Reddingen: Zit uw drone of uw kat vast in een boom? Wij halen ze zo voor u naar beneden.

Contacteer ons voor een offerte op maat van uw specifieke noden en wensen.