Boomverzorger

Als boomverzorger is het onze taak om samen met de eigenaars zorg te dragen voor hun bomen. Het is ons doel kwalitatieve diensten aan te bieden. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de noden van de bomen en de wensen van de klant.

Onze diensten

Planten: Overweegt u een boom te planten op uw domein? Dan is het misschien een goed idee om een boomverzorger om advies te vragen m.b.t. zowel de wettelijke noden als de beperkende omgevingsfactoren.
Voel u vrij ons hiervoor te contacteren. Indien gewenst bestellen en planten wij de boom voor u.

Visual tree assessment: De VTA-methode is een internationale techniek, toegepast door boomverzorgers, om na te gaan of een boom gezond is. Potentieel gevaarlijke elementen worden geanalyseerd, defecten worden vastgelegd en gemeten, en kans op falen wordt bepaald. VTA helpt het onderscheid maken tussen bomen waarvan men denkt dat ze gevaarlijk zouden zijn, en bomen die echt een gevaar vormen.

Bodemverdichting: Bomen waar veel verkeer onder langs komt kunnen last hebben van de verdichting van de omliggende grond. Met het gebruik van oa. lucht onder hoge druk kan de grond opnieuw los gewerkt worden om de wortels van uw boom opnieuw ademruimte te geven. Dit gaat vaak gepaard met Mulching en Bomen afschermen

Mulching: Door bv houtsnippers rondom een boom te verspreiden (onder de kruin) wordt de samenstelling van de bodem er op termijn verbeterd. De wortels krijgen zo uiteindelijk meer voeding en zuurstof.

Kroonverankering: Deze methode wordt gebruikt om schade te voorkomen indien bv een verzwakte gesteltak (hoofdtak) zou uitscheuren. Dit wordt gedaan m.b.v. specifieke holle touwen, of in uitzonderlijke gevallen met draadstang en/of staalkabel. Kroonverankering wordt steeds voorafgegaan door een inspectie (VTA) van de boom.

Bomen afschermen: Soms is het nodig een boom voor zijn eigen veiligheid of voor die van dieren, kinderen of voorbijgangers af te schermen. Dan is het mogelijk een omheining te plaatsen. Hierin zijn vele opties.

Dode takken verwijderen: Om veiligheidsredenen kan het nodig zijn dode takken uit uw boom te laten verwijderen. Dit kan ook gemakkelijk gedaan worden tijdens het snoeien.

Snoeien: Indien gewenst kan de omvang van uw boom (licht) ingenomen worden. Bomen toppen, daarentegen, wordt (bijna) nooit gedaan. Hiermee brengt u de boom enkel schade toe en verhoogt de kans op gevaarlijke situaties in de toekomst.

Vellen: Dit is een laatste optie, wanneer de boom een gevaar vormt voor z’n omgeving. Bomen vellen in een stedelijke context wordt meestal gedaan door ze op een gecontroleerde manier te ‘demonteren’. Er wordt dan gebruik gemaakt van specifieke touw- en afvangtechnieken om de kleinere delen te laten zakken.

Stronk frezen: Na het vellen blijft enkel de boomstronk over. Indien u plaats wil maken om opnieuw te planten of zaaien, dan frezen wij de stronk voor u weg. 

Reddingen: Zit uw drone of uw kat vast in een boom? Kan gebeuren. Wij halen ze naar beneden.

 

 

Contacteer ons voor een offerte op maat van uw specifieke noden.